प्रसारण आरम्भ/ भक्ति गित 05:00 am - 05:30 am
देवदह समाचार 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
देवदह समाचार 06:00 am - 06:30 am
स्वदेश गान 06:30 am - 06:45 am
खबरै खबर रेडियो देवदह रिले 06:45 am - 07:00 am
स्थानिय समाचारहरुको संगालो 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा विहानी पख 07:15 am - 07:30 am
पुराना नेपाली सुगम संगीतहरु 07:30 am - 08:00 am
Capital News 09:00 am - 09:15 am
चलचित्रका गितहरु 09:10 am - 10:00 am
देवदह समाचार 10:00 am - 10:30 am
पप गितहरुको संगालो 10:35 am - 11:00 am
हाम्रो भाखा 11:00 am - 12:00 pm
खबर संक्षेप 11:00 am - 11:10 am
Capital News 12:00 pm - 12:15 pm
म्युजिक टाइम 1:00 pm - 3:00 pm
क्यापिटल न्युज 3:00 pm - 3:15 pm
लोक गीत 3:15 pm - 5:00 pm
उकाली ओराली 5:00 pm - 6:00 pm
देवदह समाचार 6:30 pm - 7:00 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
हिन्दी गीत 8:00 pm - 8:30 pm
देवदह समाचार 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
साझा सवाल 9:00 pm - 9:45 pm
शुभ रात्री 9:45 pm - 10:00 pm
प्रसारण बन्द 10:00 pm - 10:05 pm
प्रसारण आरम्भ/ भक्ति गित 05:00 am - 05:30 am
देवदह समाचार 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
स्वदेश गान 06:30 am - 06:45 am
खबरै खबर 06:45 am - 07:00 am
स्थानिय समाचारहरुको संगालो 07:00 am - 07:15 am
BBC नेपाली सेवा विहानी पख 07:15 am - 07:30 am
स्वस्थ्य जिवन 07:30 am - 08:00 am
नेपाली बहस 08:00 am - 09:00 am
Capital News 09:00 am - 09:15 am
चलचित्रका गितहरु 09:15 am - 10:00 am
देवदह समाचार 10:00 am - 10:30 am
पप गितहरुको संगालो 10:30 am - 11:00 am
.हाम्रो भाखा 11:00 am - 12:00 pm
Capital News 12:00 pm - 12:15 pm
भोजपुरी गित 12:15 pm - 1:00 pm
म्युजिक टाइम 1:00 pm - 3:00 pm
क्यापिटल न्युज 3:00 pm - 3:15 pm
हिन्दी गित संगीत 3:15 pm - 4:00 pm
हेल्लो देवदह 4:00 pm - 5:00 pm
हेल्लो देवदह 4:00 pm - 5:00 pm
देवदह सिस्नो पानी 5:00 pm - 6:00 pm
लोक गीतहरु 6:00 pm - 6:30 pm
देवदह समाचार 6:30 pm - 7:00 pm
साझा खबर 7:00 pm - 8:00 pm
शैक्षिक जागरण 7:00 pm - 7:30 pm
म्यूजिक मेनिया 8:00 pm - 8:30 pm
बलिउड एक्प्रेस 8:00 pm - 8:30 pm
देवदह समाचार 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
बहकिने मन CIN 9:15 pm - 10:00 pm
प्रसारण बन्द 10:00 pm - 05:00 am
प्रसारण आरम्भ/ भक्ति गित 05:00 am - 05:30 am
देवदह समाचार 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
साझा खबर 7:00 pm - 8:00 pm
प्रसारण आरम्भ/ भक्ति गित 05:00 am - 05:30 am
देवदह समाचार 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
साझा खबर 7:00 pm - 8:00 pm
प्रसारण आरम्भ/ भक्ति गित 05:00 am - 05:30 am
देवदह समाचार 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
साझा खबर 7:00 pm - 8:00 pm
प्रसारण आरम्भ/ भक्ति गित 05:00 am - 05:30 am
देवदह समाचार 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
प्रसारण आरम्भ/ भक्ति गित 05:00 am - 05:30 am
देवदह समाचार 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am